Project Description

Dezvoltarea unei noi tehnologii de epurare a apelor reziduale prin utilizarea mecanismelor de microfiltrare prin membrane scufundate in tratamentul secundar

Obiectivul acestui proiect  este dezvoltarea unei noi tehnologii de filtrare pentru epurarea apelor reziduale, prin includerea tehnologiei de microfiltrare prin membrane scufundate (bioreactor) ca tratament secundar de epurare care sa permita eliminarea decantorului secundar, garantand proprietatile apei de iesire, pentru transferarea acesteia, sau nu, prin procesul de dezinfectie finala sau tratament tertiar, in functie de utilizarea finala a apei de scurgere tratate.

Pentru aceasta este nevoie de realizarea unui studiu pentru linia de tratare a apelor reziduale care sa cuprinda tratamentul primar si secundar, precum si pentru caracteristicile apei de intrare la tratamentul tertiar (apa de scurgere provenita din tratamentul secundar), atunci cand e necesar, si pentru proprietatile obligatorii ale apei de iesire din acesta din urma (CBO, CQO, SS, toxicitate, TON, COT, etc.).

Scopul filtrarii prin membrane in tratamentul secundar al apelor reziduale este de a obtine o mai buna retentie si separare a biomasei. In acest fel, se permite lucrul cu o rata a solidelor mult superioara altor procese conventionale; in aceasta consta importanta dezvoltarii efectuate in prezentul proiect a unui tratament secundar al apelor prin microfiltrare in  bioreactor. Acest proces trebuie inteles ca o etapa premergatoare a proceselor de dezinfectie, atat timp cat aceasta se considera necesara (spre exemplu in cazul consumului pentru oameni).

Eficacitatea filtrarii va depinde de gradul de colmatare a membranelor, care va fi inhibat sau redus tot timpul de un sistem de difuzoare de aer situat sub fiecare dintre modulele membranelor. Atat timp cat sistemul este in functiune (sistemul de ventilatie) acesta va produce un curent de aer ascendent care va curata suprafata acestora diminuand efectul colmatarii, si garantand caracteristicile optime de iesire al permeatului.

ocide5

Back to Top