Rafael Casado, Director General (2º por derecha)

Rafael Casado, Director General (2º por derecha)

La sediul Operatorului regional din Alba Iulia, in 22.01.2020,  APA CTTA SA ALBA a semnat cu OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ S.R.L., contractul de lucrari AB3-CL3 – Extindere și reabilitare aducțiuni SZA Apuseni, din cadrul proiectului major „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020″,în valoare de 114.079.588 euro, cofinanțat din Fondul de Coeziune in cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), 2014-2020.

Directorul general al societății Bardan Cornel-Ștefan, împreună cu dl Rafael Casado Ortiz, în calitate de reprezentant al constructorului, au semnat contractul în valoare 73.794.644,04 lei, fără TVA, cu o durată de execuție de 35 luni de la data ordinului de începere, plus 36 luni perioada de notificare a defectelor.

La semnarea contractului au luat parte președintele Consiliului Județean Alba dl Ion Dumitrel și primarul orașului Abrud Simina Nicolae, ca beneficiari ai acestor investiții.

Activitățile vizează implementarea corespunzătoare a contractului de lucrări conform cerințelor Caietului de Sarcini, astfel:

– lucrări de realizare de conducte noi de aducțiune a apei, în lungime totală de cca. 40,8 km, împreună cu căminele tehnologice și alte construcții aferente, astfel:

CL3.1 Reabilitare Aductiune STAP Mihoiesti – Garde 13 km

CL3.2 Extindere Aductiune Garde – Baia de Aries 16,7 km

CL3.3 Reabilitare Aductiune Campeni – Abrud 11,1 km

– realizarea de conducte pentru conectarea localităților și consumatorilor deserviți în prezent la conducta de aducțiune reabilitată, cu o lungime totala de aprox. 5,5 km, împreună cu branșamente, cămine de apometre și hidranți, astfel: CL3.1 – 3 km, CL3.2 – 1,3 km, CL3.3 – 1,2 km

– realizarea de Gospodarii de apă noi pentru deservirea localităților adiacente aducțiunii la Mănăstire, Lupșa, Muncel, modernizare Gospodărie de apă Baia de Arieș, reabilitare Stație Repompare Gura Roșiei;

– lucrări speciale de subtraversări căi de comunicație și cursuri de apă, și de supratraversări cursuri de apă;

ZIUA LOCALĂ